About Me

Mijn foto
Mijn naam is Wendy Schoonhoven, ik ben getrouwd en samen hebben wij 2 zoons. Ik zal hier regelmatig mijn zelfgemaakte creaties laten zien. Bedankt dat je even kwam kijken, xxx Wendy.

zondag 29 juni 2008

Eighteenth anniversary!!!

Today we are married for 18!!! years already!! Time really does fly....We celebrated it yesterday evening with our family. And last friday my kids took these treats to school to give to their classmates.... The school they attend is official a "World School" (Wereld school) so my oldest son wanted for me to make a globe so I did.

Vandaag zijn wij alweer 18!!! jaar getrouwd!! Waar blijft de tijd...We hebben het gisterenavond met de familie gevierd. Afgelopen vrijdag mochten de jongens op school uitdelen en dit is wat ze meenamen....De school waar zij naartoe gaan is nu officieel benoemd als "Wereld School" en mijn oudste wilde daarom dat ik een wereldbol maakte, dus heb dat maar gedaan.


My youngest really loved these mice. I saw a picture of a fellow-scrapper who made these and I showed him the pic she took of it and he really wanted me to make this for him...

Mijn jongste was helemaal weg van deze muizen. Een andere scrapster had deze gemaakt en een foto ervan geplaatst en hij wilde dit ook graag uitdelen...


In the evening my family gave us some money. They asked us what our wishes were and we really wanted to go to Euro Disney next spring so....
But I also asked my father about six months ago to make me a carrousel like the one Making memories sells....AND HE DID!!!!! Look at this, isn't this great? He made me a cute birdshouse too....I so love this!! Thanks a lot dad, I really, really apreciate it!!

's Avonds kregen we geld van de familie. Ze vroegen ons wat voor cadeau's we wilden maar we hebben eigenlijk alles al. En wat we heel graag willen is naar Euro Disney, dus vroegen we geld.... Maar ik had ook mijn vader een half jaar geleden gevraagd of hij voor mij zo'n zelfde soort carrousel kon maken als Making Memories verkoopt....EN DAT HEEFT HIJ GEDAAN!!!! En meteen nog een heel leuk vogelhuisje erbij....Ik ben hier zo blij mee!!! Heel erg bedankt pas, ik vind het super!!!

This is the original....

Dit is het origineel....And this is what my father made....

En dit is wat mijn vader heeft gemaakt...
My mom had a great surprise for me too...she made me this CD with all the pictures she ever took of me. From baby 'till now. Don't you just love the cover she made? Thanks mom, I can't wait to see them!!

Mijn moeder had nog een grote verrassing voor me....ze heeft voor mij deze CD gemaakt met daarop alle foto's die zij ooit van mij gemaakt heeft, van baby tot nu. Vindt je dat niet gaaf? En de hoes die ze gemaakt heeft vind ik zo mooi!! Bedankt ma, ik kan haast niet wachten om de foto's te zien!!!

Luckily for the kids, my family wanted to give them a present too....So this is what they got. My youngest got this sturdy Playmobil and my oldest got the Playstation 2 game. You should have seen his reaction, he almost hit the roof!!!!

Wat voor de kinderen erg leuk was, was dat de familie ook wat cadeau's voor hen had meegebracht.....Dit is wat ze kregen. Mijn jongste kreeg deze stoere Playmobil doos en mijn oudste het Playstation 2 spelletje. Je had zijn reactie moeten zien, hij sprong letterlijk een gat in de lucht, hij ging helemaal uit zijn dak!!!


A lot to see and read this time....hope you enjoyed it. Thanks for watching again...

Veel te zien en lezen deze keer....ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt weer voor het kijken....
xxxWendy.

dinsdag 17 juni 2008

Guest product designer

Remember that Michelle invited me to be a productdesigner for the Scrapdelight Extra newsletter? Well, I can finally show a few of the things I've made with the gorgeous stuf she send me...
Herinner je je nog dat ik door Michelle ben uitgenodigd om eenmalig Product designer te zijn voor haar Scrapdelight Extra nieuwsbrief? Nu kan ik eindelijk wat dingen laten zien die ik hiervoor gemaakt hebt met de spullen die zij mij stuurde.I did make more but can't show you yet. So try to be patient LOL ....Thanks anyway for visiting my blog.
Ik heb wel nog meer gemaakt, maar daar moet ik even mee wachten. Nog eventjes geduld dus, haha...Bedankt iig weer voor het kijken op mijn blog.
xxxWendy.

zaterdag 14 juni 2008

Digital layout

Today I made this digital layout with the beautiful Bohemian Summer kit from Michelle Coleman. I really love making digital lo's too and sure will make more of them!!

Vandaag heb ik deze digitale layout gemaakt met de schitterende lijn van Bohemian summer van Michelle Coleman. Ik vind het heel erg leuk om digitaal te scrappen, dus je zult vast wel nog meer digitaal werk hier langs zien komen!!
Thanks for stopping by and I really would love for you to leave a comment.
Bedankt voor het kijken en ik vind het heel erg leuk als je een berichtje achterlaat.
xxxWendy.

vrijdag 13 juni 2008

Biggest card swap...

Remember Karins biggest card swap? Yesterday I received this gorgeous card from Cassie Larson.
Thanks so much, I really love it!!Herinner je je de grootste kaart-swap die Karin georganiseerd had nog? Deze kaart ontving ik gisteren van Cassie Larson. Ik vind hem erg mooi, dus bedankt Cassie.

Enjoy your weekend, I don't know yet if I get any scrapping-time, so....

Fijn weekend nog verder, ik weet niet of ik nog aan scrappen toekom....
xxxWendy.

donderdag 12 juni 2008

Me and my sisterThis morning I made this layout. The picture is taken in 1978 and you can see me holding my little sister. We are 8 years apart.....

Vanmorgen heb ik deze lo gemaakt. De foto is in 1978 genomen en je ziet mij mijn zusje vasthouden. We schelen 8 jaar
Thanks for watching again, xxxWendy.

woensdag 11 juni 2008

2sketches4you card...

I made this card by Kazans second sketch.

Ik heb deze kaart gemaakt nav Kazans 2e sketch.
xxxWendy.

zondag 8 juni 2008

Baby shower and some blog candy....

Last saturday we went to a babyshower which friends of ours were throwing in honour of their first born baby-girl. I made them this little book which they can fill up with their own favorite pics....

Afgelopen zaterdag gingen we naar een babyshower van vrienden ter ere van de geboorte van hun eerste kindje. Ik heb dit miniboekje voor ze gemaakt waar ze zelf nog hun favoriete foto's van de kleine in kunnen doen.

And this is the cute little outfit we bought her.

En dit schattige pakje hadden we voor de kleine gekocht.And if you are in to win some Blog Candy, just visit Sharons blog. There you can find out how to enter to win those gorgeous scrapgoodies.

Zin om wat leuke scrapspulletjes te winnen? Kijk dan eens op Sharons blog. Daar vind je hoe je hieraan mee kan doen.

As for me quitting blogging, I guess I like to show and share too much to quit, so I guess you all will be stuck with me for a little while longer, hehe....

En wat het stoppen met mijn blog betreft....ik vind het eigenlijk nog wel veel te leuk om te stoppen, dus voorlopig zitten jullie nog even aan me vast, haha...

Enjoy the rest of this beautiful sunday, xxxWendy.
Nog een hele fijne zondag verder, xxxWendy.

vrijdag 6 juni 2008

Two cards.....

I learned that Erica received the card I made her for the First-Swap Karin organized. I used the first sketch Kazan made on the 2sketches4you site.

Erica heeft gisteren de kaart ontvangen die ik haar stuurde nav de swap die Karin organiseerde. Ik heb de 1e sketch gebruikt die Kazan heeft gemaakt.

I made another card for an American, but since she doesn't visit my blog, I feel save to show you the card I made her. For this one, I used Laura's first sketch.

Ik heb nog 1 kaart gemaakt voor een Amerikaanse maar die is nog onderweg. Aangezien zij mijn blog niet leest, kan ik de kaart die ik voor haar heb gemaakt hier wel vast neerzetten. Voor deze kaart heb ik een andere schets gebruikt, die van Laura.Thanks for stopping by again. I'm still considering quiting, but I'm not sure yet. I do like sharing and showing the things I made, so....
Anyway, enjoy the weekend and see you soon....xxxWendy.

Bedankt voor je bezoekje aan mijn blog. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit of ik zal stoppen of niet...Ik vind het wel leuk om te laten zien wat ik gemaakt heb, dus....
Nou ja, in ieder geval een heel fijn weekend gewenst en tot gauw....xxxWendy.

donderdag 5 juni 2008

New card challenge blog

Hi, just stopped by to let you know about the new Card challenge blog that will start on June 12th....You can find it here. So, if you're up for a challenge, be sure to check it out.
I also found a new inspirational blog you really should check it out! The owners name is Heidi and you can find her blog here.

Hoi, ik kom even langs om de nieuwe kaartenmaak uitdagings blog (wat een naam zeg, in het Engels klinkt het veel beter, haha) te "promoten". Je vind hem hier. Hij gaat 12 juni 2008 beginnen, dus als je zin hebt in een leuke uitdaging, weet je waar je moet zijn, haha...
Ik vond ook nog een ontzettend inspirerend nieuw blog van een Amerikaanse. Haar naam is Heidi en je vindt haar blog hier.


xxxWendy.

maandag 2 juni 2008

Card from the greatest card-swap ever....

Today I received the first card from "The greatest card-swap" ever that was organized by Karin.....It was from Els. I really like the card, so thanks a lot!
I finished the cards I'm supposed to send out today and will post them tomorrow...

Vanmorgen ontving ik al de eerste kaart van de actie "De grootste kaartenswap ooit" van Karins blog. Hij is van Els en ik vind hem erg leuk, dus bedankt!! De kaarten die ik moest maken heb ik vandaag afgekregen en die gaan morgen op de bus.I also made this spread. I missed one brown flower, but I finally found one so I could finish the spread. I used Scenic Route papers....

Ik heb deze spread eindelijk af. Ik miste nog één bruine bloem maar uiteindelijk vond ik hem en kon de spread afmaken. Ik heb papier van Scenic Route gebruikt...


To be honest, I am really considering ending this blog. I feel like I don't really contribute anything to the "blog-world" so it's possible that in the near future you won't be able to visit anymore. When I do decide to stop, I ofcourse will let you know.

Om eerlijk te zijn ben ik aan het overwegen om te stoppen met mijn blog. Ik heb niet zo het gevoel dat ik nu zoveel "bijdraag" aan het blogwereldje dus.....Mocht ik inderdaad besluiten te stoppen, laat ik het natuurlijk wel even weten.
xxxWendy.