About Me

Mijn foto
Mijn naam is Wendy Schoonhoven, ik ben getrouwd en samen hebben wij 2 zoons. Ik zal hier regelmatig mijn zelfgemaakte creaties laten zien. Bedankt dat je even kwam kijken, xxx Wendy.

dinsdag 19 januari 2010

Sweet age of innocence

I made this 8"x8" layout using Fancy Pants papers, Simplicity line. I so love the bright colors of the designs. I used some baby photo's of mine, perlen pen (Pastell Blau), and from my own stash some crystal rhinestones, paper flowers and brads.
I was inspired to create this layout by this one, made by Ingrid Danvers.

Deze 20x20 cm layout is gemaakt met het papier van Fancy Pants, de Simplicity lijn. De kleuren van dit papier vind ik zo leuk. Ik heb wat baby foto's van mijzelf gebruikt, een perlen pen (Pastell Blau), en uit eigen voorraad wat glittersteentjes, papieren bloemen en brads.
Voor deze layout heb ik mij laten inspireren door deze, gemaakt door Ingrid Danvers.

Hugs,

zaterdag 16 januari 2010

Dutch Card Lovers sketch 29 and a little TOOOOOT!

It's Dutch Card Lovers time again. You can check out the sketch and our DT's work over here.

Het is alweer Dutch Card Lovers tijd. Je kunt de sketch en de uitwerkingen van het DT hier vinden.

This weeks sketch over at Dutch Card Lovers was made by the very talented Anja.

De sketch van deze week bij Dutch Card Lovers is gemaakt door de zeer getalenteerde Anja.My take on this weeks sketch/mijn uitwerking:

A few months ago, Guida asked me if I would like to be a member of her DT and ofcourse I said yes!! Since we've met last October I've had the opportunity to "check her out" (LOL) and in the mean time, I've gotten to know her a little bit better and I must say, she's a real sweetie!! I'm very honoured to be on her DT and I promise to do the best I can and give you us much inspiration as you need, along with the other DT-members ofcourse!

Een paar maanden geleden vroeg Guida mij of ik in haar DT zou willen zitten en natuurlijk zei ik ja!! We hadden elkaar al ontmoet tijdens een forumdag eind Oktober 2009 waar ik heb kunnen zien hoe ze was. Ondertussen heb ik haar al een stukje beter leren kennen en ik moet zeggen, het is een schat van een mens en ik ben "vereerd" om in haar DT te mogen zitten, samen met nog twee andere zeer getalenteerde dames!!

Thanks for stopping by and enjoy your weekend.

Bedankt voor het langskomen en geniet van een fijn weekend.Hugs,

dinsdag 12 januari 2010

Three more cards

I made this card for my parents who were celebrating their 42nd anniversary last saturday. I used Bo Bunny papers and added swirls with a Perlen pen, color Pastellblay. I totally love working with this product. For this card I used the sketch for this years first challenge over at the Caardvarks blog.

Ik heb deze kaart voor mijn ouders gemaakt ter gelegenheid van hun 42 jarige trouwdag die we afgelopen zaterdag hebben gevierd. Ik heb Bo Bunny papier gebruikt en met een Perlen pen swirls gemaakt met de kleur Pastellblau. Ik vind het een super product, was je nog niet opgevallen zeker? LOL Voor deze kaart heb ik onderstaande sketch gebruikt afkomstig van het Caardvarks blog.My take on the sketch/mijn uitwerking van de sketch:

This card was made a few weeks ago but I added Perlen pen swirls on this one too...

Ik heb deze kaart al een paar weken geleden gemaakt maar ook deze kaart heb ik extra versierd met een Perlen pen....Remember this card? You will have to scroll down a little, sorry. I altered it by changing the white cardstock by pink and adding Perlen pen swirls. For this card I used Eis Weiss.

Herinner je je deze kaart? Je moet iets naar beneden scrollen, sorry. Ik heb hem verander door het witte cardstock te veranderen door rose en er een parelmoerachtige swirl op te doen met een Perlen pen. Voor deze kaart heb ik Eis Weiss gebruikt.

Thanks for stopping by again, I really enjoy sharing the things I make with you.

Bedankt voor het kijken, ik vind het nog steeds leuk om mijn projectjes met jullie te delen.

Hugs,

zaterdag 9 januari 2010

Dutch Card Lovers # 28 and a few cards

Today the first sketch of this year is being posted over at Dutch Card Lovers. Diane of DZdoodles has kindly given us some of her digital images to work with. This was the first time for me to have worked with digital stamps and I must say, I really liked it. So thanks, Diane, for sharing your great work with us! The sketch was made by Rosalien and I know I will be using this sketch again.

Vandaag wordt de eerste sketch van dit nieuwe jaar geplaatst bij Dutch Card Lovers. Diane van DZdoodles was zo lief om ons wat van haar digitale afbeeldingen te geven om mee te werken. Dit was voor mij de eerste keer dat ik met digitale stempels heb gewerkt en ik moet bekennen dat ik het wel erg leuk vond. Dus Diane, heel erg bedankt voor het delen van je afbeeldingen! De sketch is deze keer gemaakt door Rosalien en ik zal hem vast vaker gaan gebruiken, ik vond hem erg leuk.

Rosalien's sketch:


My card/ mijn kaart:
The girls of our Dutch Card Lovers team were sweet enough to have send me a card in the last weeks and I just have to share them with you. Aren't they all gorgeous?

De meiden van het Dutch Card Lovers team waren zo lief om mij een kaart te sturen in de afgelopen weken en ik kan niet anders dan ze even met jullie delen. Zijn ze niet allemaal erg leuk?

Miriam:


Ellen:


Patricia:


Well, that's it for now. I am off continuing scrapping, I want to send each girl that has send me a card, one too. Still have a lot of cards to make, LOL.

Dat was het voor nu. Ik ga gauw verder met scrappen, ik wil de meiden natuurlijk allemaal ook een kaartje terug sturen. Moet nog heel wat kaarten maken dus, haha...

Hugs,

vrijdag 8 januari 2010

Proud mom-momentYesterday I had another "proud mom-moment". My youngest son (10 y/o) loves to do anything crafty and he askes me when we could scrap together for a long time now. Since I had some scrapping time planned yesterday I told him he could join in. He wanted to make my mom and dad a anniversary card, since we are celebrating their 42nd anniversary tomorrow night so....He took all his supplies (which can almost compete with my stash...almost!LOL) and started crafting. I couldn't resist but take some photo's of him in action.

Gisteren was ik weer zo trots op mijn jongste (op mijn oudste ben ik dat ook hoor!). Hij is gek op knutselen en vraagt me al een tijdje wanneer we nu weer eens samen gaan scrappen. Aangezien ik gisterenavond toch wat tijd voor het scrappen had in gepland, zei ik dat hij meteen mee kon doen. Hij wilde graag een felicitatie kaart maken voor mijn ouders die hun 42 jarige trouwdag morgen vieren dus....Hij pakte al zijn scrapspullen erbij (hij heeft bijna net zoveel als ik...bijna!Haha...) en begon te knippen en plakken. Ik kon het niet laten om er wat foto's van te maken.My son's home made card/Mijn zoon zijn eigengemaakte kaart:


The inside/de binnenkant:


Don't you just love this card? I think it's great for a 10 y/o boy!

Vind je het geen leuke kaart geworden? Ik vind het super voor een 10-jarig jongetje!

Don't forget to check back in tomorrow since we are posting the first challenge for this year over at Dutch Card Lovers. I will have my take on this weeks sketch posted here too...

Vergeet niet morgen even terug te komen aangezien we de 1e sketch voor dit jaar plaatsen op het Dutch Card Lovers blog. Mijn uitwerking zal hier, samen met de sketch, te zien zijn.Hugs,

maandag 4 januari 2010

S.J.S., and a card

At the Scrappersanonimous forum Peter started a new topic in which a few of the members (including me) are participating in a "Scrap-yourself-slim" challenge. Since I could do with much less weight than I'm carrying around with me right now, I decided to join in. Each two weeks we get a challenge of some sort to scrap about and put into our personal S.J.S. books. I started today, allthough I feel like I'm cheating since I bought myself a dietbox to get myself motivated, but....I am determined to reach my goal. So, wish me luck and strength, I know I will need all the help I can get!!

Op het Scrappersanonimous forum is Peter een nieuw topic begonnen, Scrap jezelf Slank!. Een aantal meiden (waaronder ikzelf) hebben zich hier al voor aangemeld. Aangezien ik veel meer kilo's met me meesleep dan gezond voor me is, heb ik besloten hier ook maar aan mee te doen. Elke twee weken krijgen we een opdracht om te scrappen die we in onze eigen S.J.S. boekjes kunnen verwerken. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik vals speel aangezien ik een Dieet-box heb gekocht om mezelf te motiveren, maar...ondanks dat heb ik mezelf voorgenomen om mijn doel te bereiken. Dus...wens me veel sterkte, ik weet zeker dat ik het nodig zal hebben!!

This is my S.J.S. book/ dit is mijn S.J.S. boek.

The front/de voorkant:A detailed photo/een detailfoto:The back/de achterkant:
I made this card for Guida to thank her for the box full of presents she send me as a thank you.

Deze kaart heb ik gemaakt voor Guida om haar te bedanken voor het leuke pakket dat ze me stuurde.

Half an hour ago the postman brought me a package which contained all the yummie scrapstuff my mom and I bought last week at Craft Superstore. Below you can see a photo of the box and below that a photo with the stuff I bought for myself.

Een half uurtje geleden bracht de postbode me een doos met de spullen die mijn moeder en ik afgelopen week bij Craft Superstore hebben gekocht. Hieronder zien jullie een foto van de doos en daaronder een foto met de spullen die ik voor mezelf heb gekocht.


Thanks for stopping by again, I love to read the comments you will hopefully leave me.

Bedankt weer voor het langskomen, en hopelijk laat je een berichtje voor me achter.

Hugs,