About Me

Mijn foto
Mijn naam is Wendy Schoonhoven, ik ben getrouwd en samen hebben wij 2 zoons. Ik zal hier regelmatig mijn zelfgemaakte creaties laten zien. Bedankt dat je even kwam kijken, xxx Wendy.

maandag 28 december 2009

Sweet baby girl and two lovely cards

Eventhough I find it difficult to go upstairs and sit down and scrap for a while when my kids are at home for winterholiday, I did manage to create the right side of the spread below. I already created the left side several months ago but added two pearl swirls with the great Perlen pens I got from Guida's store. Now it looks so much better don't you think? I used the color Eis-Weiss for this one.

Ook al vind ik het lastig om boven te gaan zitten scrappen als mijn kinderen thuis zijn voor een schoolvakantie heb ik het toch voor elkaar gekregen om onderstaande spread af te krijgen. De linkerkant ervan had ik een paar maanden geleden al gemaakt maar ik vond hem nog wat kaal. Dus heb ik met de Perlen pennen die ik van Guida's winkel, Love Scrapping heb, twee parel swirls toegevoegd. Het ziet er al een stuk beter uit zo, niet dan? Voor dit papier heb ik de kleur Eis-Weiss gebruikt.Some detail photo's:

Left/ links:Right/rechts:Yvon send me this gorgeous card. Thanks girl, I really like this one, as you allready know haha...

Deze geweldige kaart kreeg ik van Yvon. Deze kaart is super, vinden jullie ook niet? Thanks girl, ik vind het zo lief van je, maar dat weet je al haha...
This card I received from Rosalien. Thanks girl, I really love this card.

Deze kaart heb ik van Rosalien mogen ontvangen. Dank je wel meis, ik vind hem heel erg leuk.I know time won't stand still but it still amazes me how it seems to pass me by. I can remember like it happenend yesterday, the moment I held my first born in my arms and look how he's grown!! He is 12 now (almost 13 mom!!LOL) and asked me over and over again to buy him some more deodorant. He particularly wanted the ones he is holding in his hands on the photo below. Sigh, where did my cute little boy go???

Ik weet dat de tijd niet stilstaat maar ik verbaas me er steeds weer over hoe snel het allemaal toch gaat. Ik kan me als de dag van gisteren herinneren hoe het voelde toen ik mijn oudste voor het eerst in mijn armen hield en kijk eens hoe groot hij alweer is!! Hij is 12 (bijna 13 mam!!!LOL) en hij bleef me maar vragen om nog meer deodorant voor hem te kopen en met name degene die hij op de foto in zijn handen houdt. Zucht, waar is dat schattige kleine jongetje toch gebleven???

31 maart 2010 ivm privacy redenen is de foto verwijderd.

Hugs,

dinsdag 15 december 2009

Crafts fair and Dutch Card Lovers

I know it's been a while since I posted anything here but I have been real busy.
Guida, the owner of Love Scrapping asked me if I would like to help out with the Crafts fair in Gorinchem and ofcourse, I said YES!!! I so love helping out at things like this and we all had a great time. I made some layouts using papers and embellishments which she sells at her online store.
For both layouts I used K&Company papers which you can find here.

Ik weet dat het een tijdje geleden is dat ik hier iets heb geplaatst maar ik was toch wel een beetje erg druk de laatste tijd. Guida, de eigenaresse van Love Scrapping vroeg me een tijdje terug of ik het leuk vond om haar te helpen op de beurs in Gorinchem en natuurlijk zei ik JA!! Ik vind het heerlijk om voor dit soort dingen ingezet te worden en we hebben een geweldige tijd gehad op de beurs. Ik heb wat kleine projectjes gemaakt om in de kraam te hangen waarvan ik vast alleen de layouts laat zien. Voor beide layouts heb ik gebruik gemaakt van K&Company papier die je hier kunt vinden.Here are two photo's of Guida's stand. On the 2nd one you can see three of my layouts hanging on the right side.

En hier twee foto's van Guida's stand op de beurs. Op de 2e foto zie je rechtsboven drie van mijn layouts hangen...(hoezo, toch wel een klein beetje trots? Haha...).


Due to all the preparations that had to be made for the crafts fair, I totally forgot to make a card for this weeks sketch at the Dutch Card Lovers blog. Luckily, I was able to sqeeuze some time in to make one. This weeks sketch was made by Sandra.

Door de drukte ivm voorbereidingen op de beurs was ik helemaal vergeten om een kaart voor het Dutch Card Lovers blog te maken, shame on me! Gelukkig kreeg ik het alsnog voor elkaar. De sketch was deze week door Sandra gemaakt.

Sandra's sketch:
My take on this weeks sketch:

Mijn uitwerking van de sketch:Well, that's it for now. I made some other small projects but that will have to wait. I will definitely show you, just not right now, sorry. Anyway, thanks for stopping by again and I always love it when you are able to leave a comment on my blog.

Dat was het weer voor nu. Ik had nog wat dingetjes gemaakt maar die laat ik later wel zien, sorry. In ieder geval bedankt voor het langskomen en ik vind het erg leuk als je een berichtje achter zou kunnen laten.

Hugs,

vrijdag 27 november 2009

Blogcandy, Tombow and a new layout

Remember this post at Ingrid's blog? I was thrilled to have won this prize and now I can really play with it. Due to being busy with lots of things, we both didn't find the time to see eachother but this afternoon she had brought the ShortCuts product with her to school and made me very happy!! I never worked with their products before and now I can! Thanks so much, you really made my day. She was also sweet enough to order these Tombow gluesticks for me. I ran out of mine and couldn't find the sticks nearby for a reasonable prize but she did and offered to order it with her own order, isn't that sweet!

Herinner je je dit berichtje op Ingrids blog nog? Ik was superblij dat ik de Shortcuts producten gewonnen had. Doordat we beiden erg druk zijn duurde het even voor ze het me kon overhandigen maar ze was lief genoeg om het even mee naar school te nemen vandaag en nu kan ik er dus mee spelen!! Heel erg bedankt meis, ik ben er superblij mee. Trouwens ook met deze Tombow gluesticks . Heel erg bedankt dat je die voor me mee wilde bestellen met je eigen bestelling, die van mij is bijna op en nu kan ik er tenminste weer even mee vooruit. Lief van je!

At the Scrapdelight forum we started a "Sketch spel (game)" for which there were groups made of about 5/6 girls. The first person was shown the sketch which she had to use to create her layout. Than she had to send a photo of her layout to the next in line who also had to create a layout but than according to the layout shown to her. The second person had to send a photo of the layout she has made and so on and so on. In the end the sketch was shown along with the 5/6 layouts made by everyone who had participated. I loved playing along and can't wait to play along with the next round.

Op het Scrapdelight forum was er een Sketch spel gestart. Er waren groepjes van 5/6 mensen gevormd, de eerste kreeg een foto van een sketch, moest daarvan een layout maken. Dan een foto van de layout naar nr. 2 mailen, die aan de hand daarvan dan weer een layout moest maken. Daar weer een foto van naar nr. 3 mailen en zo verder. Op het laatst, als iedereen klaar was, werd de sketch getoond samen met alle 5/6 layouts die gemaakt waren. Ik vond het erg leuk om hieraan mee te hebben gewerkt en zie uit naar de volgende ronde.

The sketch, which was shown to us after everyone had completed their layout

De sketch, die we pas konden zien nadat iedereen haar layout al klaar hadMy take on the sketch:

Mijn uitwerking van de sketch:Tomorrow the next sketch will be put on on the Dutch Card Lovers blog, along with the winner of this weeks sketch. I hope you can find the time to play along this week. Enjoy your evening.

Morgen staat de nieuwe sketch op het Dutch Card Lovers blog er weer op. Ik hoop dat je tijd kan vinden een keertje mee te doen. Fijne avond nog verder.

Hugs,

donderdag 26 november 2009

Card patterns 42

I played along with the new sketch over at Cardpatterns, # 42. I made this card for one of my friend's mother, who has had an operation and is in a lot of pain. For this card I used Making Memories Funky Vintage papers, the Lizzie collection.

Ik heb weer eens meegedaan met een sketch van het Cardpatterns blog en wel nummer 42. Ik heb deze kaart voor de moeder van een vriendin gemaakt die pas is geopereerd en veel pijn heeft. Voor deze kaart heb ik papier van Making Memories gebruikt, Funky Vintage, de Lizzie collectie.That's it for now, I am off making another card for someone else who has also been operated....See you soon.

Dat is het voor nu, ik ga gauw nog een kaartje maken voor iemand anders die ook geopereerd is...Tot gauw!

Hugs,

dinsdag 24 november 2009

Like father, like sonGoodmorning,

I created this layout according to the November sketch over at Scrapdelight. I used all October Afternoon papers. The photo was taken about 8 years ago and you can see my DH with our oldest. I love this photo because they both walk the same way and the fact that my dad also always walks like this, makes it more special to me.

Ik heb deze layout gemaakt nav de November sketch van het Scrapdelight blog. Ik heb hiervoor October Afternoon papier gebruikt. De foto is zo'n 8 jaar geleden genomen en erop staan mijn man en onze oudste. Deze foto is me erg dierbaar omdat ze beiden op dezelfde manier lopen en wat het nog iets specialer maakt, is dat ook mijn vader altijd zo loopt.Thanks for stopping by, 'till next time.

Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.

Hugs,

zaterdag 21 november 2009

Dutch Card Lovers sketch # 25

Today it's Dutch Card Lovers sketch time again! It was my turn to come with a sketch and this is what I made...

Het is alweer tijd voor de volgende sketch voor het Dutch Card Lovers blog. Het was mijn beurt om een sketch te maken en dit is het resultaat.My take on my own sketch, haha...

Mijn uitwerking van mijn eigen sketch, haha...
The whole bag:
Het hele tasje:The side:
Zijkant:The back:
Achterkant:Detail:Thanks for stopping by and DO join in on this week's sketch! Have a great weekend.

Bedankt voor het kijken en doe gezellig mee aan de sketch van deze week! Een fijn weekend nog allemaal.

Hugs,

vrijdag 20 november 2009

FamilyI made this layout several weeks ago and used all Basic Grey Sugared papers. The quote says:
The path of life takes us in many directions but we will always remember where we began.

Ik heb deze layout weken geleden al gemaakt en heb de Basic Grey Sugared lijn hiervoor gebruikt. De quote spreekt denk ik, wel voor zichzelf.Tomorrow I will show you the new sketch on the Dutch Card Lovers blog. Thanks for stopping by, see ya tomorrow.

Morgen zal ik de nieuwe sketch en uitwerking van het Dutch Card Loversblog laten zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen.

Hugs,

zondag 15 november 2009

New scrapbooking goodies

Yesterday me and my mom went to KreaDoe. We had a great, relaxing day and I bought a lot...

Gisteren ben ik met mijn moeder naar de KreaDoe geweest. We hebben een heerlijke, ontspannende dag gehad en ik heb best veel gekocht...

This is what I got at the Scrapdelight stand:

Dit is wat ik van Scrapdelight heb:
Punches (the Martha Stewart one I got at the stand of De Scrapotheek), stamps and more:

Ponsen (die van Martha Stewart heb ik bij De Scrapotheek gekocht), stempels en meer:
Patterned papers (eventhough I told myself not to buy any!!):

Papier (ook al mocht ik geen papier kopen van mijzelf!!!):
I couldn't help but wanted to play with the Glimmer mist as soon as I got home and this is the result. I got the idea from a you tube home made movie made by Petra from Dolls and Decorations.

Zodra ik thuis was "moest" ik de glimmer mist even uitproberen en heb aan de hand van een filmpje (gemaakt door Petra van Dolls and Decorations) deze bloemetjes gemaakt.

Here is where you can find the movie, though it's in Dutch.

Dit is het filmpje, heerlijk in het Nederlands!

And this is my result:

En dit is wat ik ervan gemaakt heb:Well, it has become a long post this time, thanks for stopping by and have a great sunday.

Het is een beetje een lang bericht geworden, bedankt voor het langskomen en ik wens jullie nog een fijne zondag verder.

Hugs,

zaterdag 14 november 2009

DCL # 24

It's DCL time again. This time the sketch was made by Rosalien. And this is what I made of it. Too bad the photo doesn't show the colors right, think the "darker" season has something to do with it.

Het is alweer tijd voor een sketch van Dutch Card Lovers. De sketch van deze week is gemaakt door Rosalien en dit is mijn uitwerking ervan. De kleuren komen helaas niet goed over op de foto, denk dat het door het toch wat donkerder weer komt.Anyway, today I will be going to KreaDoe with my mom. I hope we will have a great time, she can really do with a fun day! So, enjoy your weekend and thanks for stopping by.

Vandaag ga ik met mijn moeder naar de KreaDoe. Ik hoop dat we een leuke dag hebben, mijn moeder kan wel een leuk uitje gebruiken. Dus, ik wens jullie een fijn weekend toe en bedankt voor het langskomen.

Hugs,